dotlogo
 SUSANNES SIDER

Bullet  Førstesiden
Bullet  Curriculum Vitae
Bullet  Pekere


 ARBEIDER

Bullet  Hovedoppgaven min
Bullet  Artikler

Tidens fylde

Av Susanne A. Kjekshus Koch

Reklame kan være en positiv ting. Den kan gi informasjon, og det er jo bra. Og med vår frie vilje, bestemmer vi jo selv om vi vil kjøpe produktet eller ikke. Men reklame "selger" også noe som det ikke er så lett å si nei takk til: Reklame er jo ikke alltid laget for å gi informasjon om produkter vi vet vi trenger. Ofte er den designet for å skape et behov - innbille oss at vi trenger akkurat det dette firmaet produserer. Med på kjøpet får vi da et helt verdensbilde som ikke er vårt eget. La meg gi et eksempel:

En effektiv, kjølig kvinne mot en travel bakgrunn sier: "Jeg lever i tiden og forlanger effektivitet. Derfor bruker jeg Plénitude fra L’Oréal." Det reklamen vil selge, er en ansiktskrem. Det du får med på kjøpet, er egentlig et helt verdensbilde: Reklamen forteller deg at det denne vakre og vellykkede kvinnen har, er verd å skaffe seg. Hun forlanger effektivitet. Hun lever i tiden. Fra alt som skjer i reklamefilmen, er det lett å se, at å leve i tiden er synonymt med å løpe rundt og være travel og samtidig ungdommelig uanstrengt.

For å bli som damen i reklamen trenger du L’Oréals krem. Plénitude heter den. Det er fransk og betyr fylde. Indirekte forteller produktnavnet deg at denne kremen har det hele. Alt det du kan ønske deg. Fylde er ikke et vanlig ord i norsk hverdag, men alle vet allikevel at de ønsker seg det. Det signaliserer helhet, og hvem ønsker ikke det i vår fragmenterte verden?

Som kristne kjenner vi ordet fylde. Paulus skriver til galaterne at "i tidens fylde sendte Gud sin Sønn" (Gal 4, 4). Tidens fylde er noe ganske annet enn det damen fra L’Oréal selger. Hun forlanger effektivitet, haster elegant fra det ene møtet til det andre. Hun sier at hun "lever i tiden", men det ser mer ut som om hun lever etter klokka - et helt liv styrt av karriereplaner og øyeblikkelig tilfredsstillelse.

Tidens fylde er det stikk motsatte. Det er flere tusen år med forventning. Til tross for at det sto i grell kontrast til deres harde liv, trodde jødene profetenes budskap om Messias. Tidens fylde er det øyeblikket da Gud sendte sin Sønn og deres håp gikk i oppfyllelse.

Men det er mer enn det. Tidens fylde er ikke bare det øyeblikket Maria unnfanget Jesusbarnet. Det er det øyeblikket gjeterne fant krybben, da de vise menn fant Kongen, da fiskerne kastet garnene på stranden og forlot båten for å følge Ham, da Paulus falt blendet av hesten på vei til Damaskus... Det hvert øyeblikk du åpner deg for øyeblikket og er til stede for Gud og for din neste - når du ikke jager effektivt og selvoppslukt av sted, men trekker pusten, stopper opp et øyeblikk og ser at Han er til stede.

For meg har denne dumme reklamen blitt en andaktsstund. Når fotomodellen sier: "Jeg lever i tiden og forlanger effektivitet" sier jeg gil meg selv: "Jeg lever i tidens fylde, og du narrer ikke meg!"


Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo. Hjemmesidene er en del av aviana.com.