dotlogo
 SUSANNES SIDER

Bullet  Førstesiden
Bullet  Curriculum Vitae
Bullet  Pekere


 ARBEIDER

Bullet  Hovedoppgaven min
Bullet  Artikler

Kjærlighetens Ånd

Av Susanne A. Kjekshus Koch

Som et ledd i forberedelsene til det store jubelåret i år 2000 er hvert av de tre siste årene viet til én av Treenighetens personer. 1998 er den Hellige Ånds år. Dette er en skikkelig utfordring for mange av oss, for Ånden oppleves noen ganger som fjern eller abstrakt. Sannheten er at han er alt annet enn fjern – han bor i våre hjerter (Gal 4, 6). Konkret er han også, for han kan kjennes på den frukten hans nærvær skaper i oss og rundt oss. La oss se:

Åndens frukt, det høres ut som noe for pinsevenner eller karismatikere. Men i virkeligheten er det snakk om noe langt mer allmennmenneskelig, for "Åndens frukt er kjærlighet" (Gal 5, 22). Frukten er altså ikke annerledes enn treet, ettersom "Gud er kjærlighet" (1. Joh 4, 8). Det betyr at vi bærer Åndens frukt når vi elsker, og det betyr også at alle som elsker bærer Åndens frukt. I Galaterbrevet står det videre at kjærligheten gir seg uttrykk i "glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet og trofasthet" (Gal 5,22). I 1. Korinterbrev står det at:

"Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, den skryter ikke, er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget, blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt" (1. Kor 13,4-7).

Det høres krevende ut, og det er det også. Gud stiller krav til vennene sine. Men han krever aldri det umulige av oss, og for at vi skal være i stand til å velge kjærlighet og få den til å blomstre i glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet og trofasthet, gir den Hellige Ånd oss et hemmelig våpen: "Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som han har gitt oss" (Rom 5,5). Vi har Guds egen kjærlighet i våre hjerter, og slik har han gjort det mulig for oss å elske selv når det virker umulig: Hans kjærlighet fyller oss, og alt vi behøver å gjøre er å la den strømme over. Slik bærer vi Åndens frukt, for slik er vi forenet med ham som er det sanne vintre (Joh 15, 1) og med alle våre medmennesker: "Ingen har noen gang sett Gud; men dersom vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss" (1 Joh 4,12).

Hvor konkret Ånden arbeider, oppdager vi når vi ser på Maria. Han gjorde slik at Jesus ble unnfanget i henne, vokste i henne og ble født når tiden var inne. I overført betydning kan dette også skje i våre liv: Ved Åndens hjelp kan vi unnfange guddommelig liv, og hvis vilkårene er gode kan dette livet vokse og settes til verden, det vil si at Jesus blir synlig for våre medmennesker gjennom det livet vi lever. Kanskje ønsket du som barn at det skulle være jul hele året? Nå har du sjansen!

Deler av denne teksten er også på trykk i heftet Herrens Ånd bor i dere!


Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo. Hjemmesidene er en del av aviana.com.