dotlogo
 SUSANNES SIDER

Bullet  Førstesiden
Bullet  Curriculum Vitae
Bullet  Pekere


 ARBEIDER

Bullet  Hovedoppgaven min
Bullet  Artikler

Guds ansikt

Av Susanne A. Kjekshus Koch

Som ledd i forberedelsene til det store jubelåret i år 2000 er 1999 viet til Gud Fader. Vi er invitert til å bruke dette året til å fordype oss i Faderens person. Men det er ikke bare enkelt, som Moses fikk erfare. Gud sendte ham til Egypt for å sette jødefolket fri, og Moses spurte: "Hva skal jeg si når de spør hvem som har sendt meg?" Guds svar var: "Jeg er den jeg er. Slik skal du svare israelittene: Jeg Er har sendt meg til dere" (2. Mosebok 3,13-14).

Hvordan er så vår himmelske Far? Mange tenker instinktivt på barndommens ukompliserte bilde av en gammel mann med grått skjegg. Til alle tider og på alle kontinenter har vi mennesker forestilt oss guder med ganske menneskelige trekk. Vi har alltid lengtet etter en stadig nærmere kjennskap. "Hvor lenge vil du skjule ditt ansikt for meg?" (Salme 13, 2). "La ditt ansikt lyse, så vi blir frelst" (Salme 80, 4).

Gud er på den ene siden helt ufattelig, på den andre siden er han nær og menneskelig. Hvordan kan disse to gudsbildene forenes? Det sørger Jesus for: "Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er " (Johannes 1, 18). Gud er far for Jesus gjennom alle tider. For Jesus er det naturlig å være Guds barn, for oss er det ufattelig. Vi hadde ikke fantasi til å tenke oss det på egen hånd. Det var Guds overraskelse til oss, som han gav oss gjennom sin førstefødte Sønn. Vi er Jesu søsken og dermed Guds barn. Paulus skriver i Romerbrevet (8, 29) at Gud har bestemt oss "til å bli formet etter hans Sønns bilde, så han skulle være den førstefødte av mange søsken".

Jesus har ikke bare gjort oss til Guds barn, han har også vist oss hvem Faderen er. Betyr det at vår barndoms forestilling om en eldre mann med skjegg og nattskjorte allikevel har noe for seg? Nei, Jesus viser oss ikke Guds ansikt, han viser oss Guds kjærlighet og Guds vilje: "Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre" (Joh 13, 34).

Gud er faren over alle fedre. En far skal være sterk, Gud er allmektig. En far skal være snill, Gud er kjærligheten selv. En far skal være barmhjertig, Gud har selv definert barmhjertighet på ny ved å gi alt han har for å frelse oss. Gud viser oss faderlighet på en så komplett måte at Jesus sier: "…kall ikke noen her på jorden far; for dere har bare én Far, han som er i himmelen (Matteus 23,9).

 


Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo. Hjemmesidene er en del av aviana.com.