Forkynnelse og helbredelse
dotlogo
 SUSANNES SIDER

Bullet  Førstesiden
Bullet  Curriculum Vitae
Bullet  Pekere


 ARBEIDER

Bullet  Hovedoppgaven min
Bullet  Artikler

Forkynnelse og helbredelse

Susanne A. Kjekshus Koch

Det finnes et noe tvilsomt tips til konfirmanter som ikke har forberedt seg godt nok i bibelhistorie: Hvis man får spørsmål om hva Jesus gjorde i en bestemt by, er svaret nesten uten unntak at han forkynte evangeliet og helbredet de syke.

Dette temaet går som en rød tråd gjennom evangeliet. Jesus opplever nemlig disse som sine mest sentrale oppgaver. Helt i begynnelsen av hans offentlige virke, like etter at han var blitt døpt av Johannes og fristet i ørkenen, prekte han i synagogen i Nasaret. Det var en kort og kraftfull preken, og den var en programerklæring for resten av Jesu liv: "Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for de fattige. Han har sendt meg for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til tjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si: 'I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.'" (Lukas 4:18, jfr. Jesaia 61:1f)

Dette er også noe han ønsket av sine etterfølgere. Da han sendte de tolv, gav han dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Så sendte han dem ut for å forkynne budskapet om Guds rike og helbrede de syke. (Jfr. Lukas 9:1-2) Da han sendte de sytti, sa han til dem: "Helbred de syke som er der, og si: 'Guds rike er kommet nær til dere.'" (Jfr. Lukas 10:9)

Som kristne, som Kristi etterfølgere, kreves det av hver enkelt av oss at vi viser våre medmennesker at Guds rike er kommet nær. Ved å vise barmhjertighet og kjærlighet kan vi forkynne at Guds rike er nær hos alle som føler seg utilstrekkelige eller utstøtte. Det er ikke nødvendig å preke eller forsøke å overbevise dem med bibelord. Ofte virker dette til og med mot sin hensikt. Det er tilstrekkelig å vise med sin gjerning og innstilling at evangeliets ord lever i dag.

Ved å lytte med medfølelse kan vi helbrede sorg og ensomhet. Det trenges stort sett ikke avanserte tiltak, bare et medmenneskes omsorg. Nyere medisinsk forskning viser at vennskap og fellesskap er viktige faktorer i helbredelsen av alvorlige sykdommer. Mangelen på medmenneskelighet er i seg selv en sykdom i vårt samfunn, og der er bare vi, hver enkelt menneske, som kan helbrede den ved å være til stede for vår neste.

Vi er alle lemmer på Kristi legeme, og dette er vi i svært konkret forstand. Vi er Guds utstrakte hånd mot alle de som lider. Det er vi som skal nå ut til de som trenger helbredelse her i byen. Det eneste som kreves av oss er at vi lar Ham åpne øynene våre. Da vil vi se dem på jobben, på skolen eller i vår egen familie – alle dem som behøver å erfare at Guds rike er kommet nær gjennom en utstrakt hånd.


Susanne Anette Kjekshus Kochs hjemmeside. E-mail: susanne@aviana.com. Kodet og designet av Susanne og Per Koch, Oslo. Hjemmesidene er en del av aviana.com.